Hỗ trợ trực tuyến

  • CSKH Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
    Điện thoại: 072.377.4263
  • Kỹ Thuật Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến qua skype
    Điện thoại: 0983.513.517
  • Email: phanbonlatuquy@gmail.com
Chi tiết bài viết

Dự báo sâu bệnh trong tuần từ ngày 17-23/11

1. Trên lúa

a) Các tỉnh Nam Bộ

- Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 5 - trưởng thành và lúa thu đông đang tập trung ở giai đoạn đồng trổ - chín, mật độ rầy di trú có thể từ trung bình đến cao. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa đông xuân, cần vệ sinh tốt đồng ruộng, làm đất kỹ, gia cố bờ bao, tăng cường bơm rút nước và theo dõi diển biến của rầy nâu để tập trung xuống giống đồng loạt, né rầy theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tại địa phương.

Đồng thời, theo trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang các trà lúa đông xuân 2014-2015 mới gieo sạ.

- Bệnh bạc hà có khả năng phát triển mạnh trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trổ, trên những nơi lúa bón thùa phân đạm, chú ý nhất là giống nhiễm nặng như Jasmiine 85, C10, VD 20, OM 4900, OM 4218....Bà con nên thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện bệnh và phòng trừ kịp thời.

- Ngoài các đối tượng trên, cần lưu ý bệnh đạo ôn lá, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguên.

Tuy diện tích còn ít nhưng cần tập trung theo dõi và phòng trừ một số bệnh trên bông hạt như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt.

2. Trên cây trồng khác

Các vụ đông: Tổ chức diệt trừ chuột. Chú trọng lên luống, làm rãnh thoát nước, bổ sung phân lân để hạn chế bệnh chân trì, huyết dụ ở giai đoạn cây còn nhỏ. Các đối tượng sâu cắn lá, đục thân, bắp, châu chấu trên ngô; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau tiếp tục phát sinh, gây hại với mức độ nhẹ - trung bình. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại, diện tích nhiễm tăng chậm; bệnh chồi rồng tiếp tục hại cục bộ sắn giai đoạn cụ to - thu hoạch.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long có xu hướng giảm về diện tích bị nhiễm bệnh.

Cây nhãn, chôm chôm: Bệnh chồi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh.

Cây thông: Sâu rốm tiếp tục gây hại cục bộ tại một số tỉnh, cần phòng trừ tại những nơi có mật độ cao.